Bezpieczeństwo i BHP

Nasi pracownicy używają atestowanego sprzętu oraz narzędzi. Posiadają pozytywnie ukończony, poświadczony certyfikatem kurs technik alpinistycznych, aktualne badania wysokościowe, szkolenia BHP oraz ubezpieczenie OC.