Realizacje


  • Mycie przeszkleń
  • Politechnika Krakowska

  • Mycie elewacji
  • Warszawa

  • Skuwanie luźnego tynku
  • Novotel Kraków

  • Montaż oznakowania
  • Sinsay Zakopane

  • Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom
  • Kraków

  • Mycie przeszkleń
  • Wiślane Tarasy

  • Serwis oznakowania
  • Alior Bank

  • Demontaż oznakowania
  • PZU Krosno

  • Mycie wysokociśnieniowe elewacji
  • Kraków

  • Mycie wysokociśnieniowe elewacji
  • Kraków

  • Mycie przeszkleń
  • Kraków

  • Mycie przeszkleń
  • Kraków

  • Mycie wysokociśnieniowe elewacji
  • Kraków

  • Mycie wysokociśnieniowe elewacji
  • Kraków

  • Montaż oznakowania
  • Sinsay Zakopane

  • Mycie elewacji
  • Kraków

  • Mycie elewacji wraz z impregnacją

  • Mycie elewacji
  • SO Kraków

  • Mycie elewacji
  • Inspektorat ZUS Lublin

  • Mycie i impregnacja elewacji
  • Kraków

  • Mycie i impregnacja elewacji
  • Kraków

  • Mycie i impregnacja elewacji
  • Kraków

  • Mycie i impregnacja elewacji
  • Kraków

  • Mycie i impregnacja elewacji
  • Kraków

  • Mycie elewacji
  • 04/14/2016

  • Przygotowanie programu DeFacto
  • 04/20/2016

  • Przygotowanie programu DeFacto
  • 04/20/2016

  • Przygotowanie programu DeFacto
  • 04/20/2016

  • Przygotowanie programu DeFacto
  • 04/20/2016

  • Mycie i malowanie elewacji
  • Kraków

  • Mycie i impregnacja elewacji
  • Kraków

  • Mycie Centrum Kongresowego
  • ICE KRAKÓW

  • Mycie Centrum Kongresowego
  • ICE KRAKÓW

  • Mycie Centrum Kongresowego
  • ICE KRAKÓW

  • Mycie Centrum Kongresowego
  • ICE KRAKÓW

  • Mycie Centrum Kongresowego
  • ICE KRAKÓW

  • Mycie elewacji szklanej
  • Katowice
  • 01/01/2017

  • Mycie elewacji domu jednorodzinnego
  • Kraków
  • 01/05/2017

  • Konserwacja elewacji Hotelu
  • Kraków
  • 06/10/2017

  • Konserwacja elewacji Hotelu
  • Kraków
  • 06/10/2017

  • Konserwacja elewacji Hotelu
  • Kraków
  • 06/10/2017

  • Konserwacja elewacji Kamienicy
  • Kraków
  • 06/10/2017

  • Konserwacja elewacji Kamienicy
  • Kraków
  • 06/10/2017

  • Mycie Elewacji QHotel
  • Kraków
  • 05/16/2018

  • Mycie Elewacji QHotel
  • Kraków
  • 05/16/2018

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image